Nina Nováková

S úctou a respektem


Křesťané v občanské společnosti

2017, Trumau, Rakousko, tisková zpráva
Křesťané v občanské společnosti
9. prosince 2017 proběhlo v rakouském Trumau slovensko-české setkání.
Spolupořádali: Institut pro práci, vzdělání a rodinu (Slovensko), Mezinárodní institut sv. Jana Pavla II. pro rodinu a manželství (institut Svatého stolce) a Středoevropská inspirace (aliance občanů založená v Praze). Nešlo o politiku, ačkoliv přijeli dva slovenští europoslanci (Anna Záborská Branislav Škrípek) a český senátor Papoušek, ani pouze o setkání věřících (mši sv. celebroval don Jozef Slivoň, profesor na salesiánské univerzitě v Římě a Marián Červený, doc. ThDr., PhD., kněz a spisovatel).
Hlavním tématem byla rodina a debata byla velmi otevřená. V závěru jsme se shodli:
S plným vědomím, že zápas probíhá především v rovině duchovní, se křesťané musí pokusit zvládnout strategii: Bůh v srdci a v mysli, v ústech slova srozumitelná všem. Hledat nečekané spojence mezi hledajícími. Mezi nevěřícími, kteří se upřímně snaží rozeznat dobré od zlého. Využít mezinárodní sítě křesťanů a vstoupit do občanské společnosti. Malým pokusem je Středoevropská inspirace, která pomalu nachází příznivce v Rakousku a na Slovensku.