Nina Nováková

S úctou a respektem


Výzvy a hrozby pro Evropu

2017, Parlament ČR, Výzvy a hrozby pro Evropu, Nina Nováková
Vznik Vídeňského memoranda
Vznešeným cílem EU bylo uchovat mír, úzce spolupracovat a zároveň zachovat jedinečnost regionů. Dnes pomalu chápeme, že hrozba války není nereálná a západní kultura, kterou se celá staletí snažíme exportovat, je námi, jejími nositeli, v mnoha ohledech zrazována
a zpochybňována.
To je realita, před kterou nesmíme zavřít oči, ale kterou bychom neměli přijmout jako svou budoucnost.
Projít současnými výzvami s nadějí, znamená pro nás, kteří se cítíme Evropany geograficky
i vnímáním světa, vrátit se k pramenům a obnovit je.
Aby různé konference a kulaté stoly nezůstaly jen „výkřikem do tmy“, musí akce na sebe logicky navazovat. Součástí jednotlivých panelů pražského setkání jsou proto také zprávy
z debat v zahraničí i u nás“.
Prvním nutným krokem bylo překročit hranici mezi politiky, experty a aktivisty občanské společnosti. V létě a na podzim 2016 proběhly kulaté stoly ve Vídni a v Budapešti. Shodli jsme se na třech tématech a třech hodnotách, na které by si EU měla znovu vzpomenout.
Nesmíme přehlížet hrozby, ale musíme si věřit. Sami sobě i navzájem“.
Dnes, víc než dřív, vidíme, jak důležité je společně se radit, sdílet zkušenosti a navzájem se podporovat s nejbližšími sousedy. Region centrální Evropa má nový význam. Není to fráze, ale nezbytnost. Někteří z nás žili staletí ve společném státě, někteří z nás mají za sebou zkušenost totality, proto jasně rozeznáváme každé její přicházející signály. Máme výhodu - nejsme vnímáni jako možná vojenská nebo ekonomická hrozba.
Pokud budeme mluvit jasně, náš hlas bude slyšet…
Nina Nováková